elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Shooting Range Safety Rules and Standard Commands

Edenvale President and Inter branch shoot 27th April 2019

Kliek asb op die skakels hieronder vir die Uitnodiging en Inskrywingsvorm / Please click on the links below for the Invitation and Entry Form

Uitnodiging | Inskrywingsvorm

 Invitation | Entry Form


 Baanoffisier Dienslys vir 2019 / Range Officer Duty Roster for 2019

 

Datum / Date Naam / Name Lid # / Membership #
     
12 Januarie / 12 January

André van Deventer

Wimpie Pienaar

Paul Coetzer

Pieter Swart

Johan Pretorius

Willie Alberts

70975

69017

81013

59414

22939

 

     
 9 Februarie / 9 February

Gerhard Oberholzer

Coenie Henning

Fiona Buys

Jan Bredenhan

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Danie Werner 

61017

32348

 

 

48893

40417

37873 

     
 9 Maart / 9 March

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

59414 

81013

69017 

70975

     
 7 April 

Lukas von Mohlman

Hannes van Niewenhuizen

Stepehn Lindeque

Coenie Henning 

55128

48893 

40417

32348

     
 11 Mei / 11 May

Henri dos Santos

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

61017

 

36833 

36833

     
8 Junie / 8 June 

Danie Werner

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

Jan Bredenhan

37873

 

61017

40417 

     
6 Julie / 6 July 

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

59414

81013

69017

70975

     
10 Augustus / 10 August 

Johan Pretorius

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Coenie Henning

22939 

48893

40417 

32348

     
7 September 

Lukas von Mohlman

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

55128

 

36833

36833

     
12 Oktober / 12 October 

Henri dos Santos

Danie Werner 

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

61017

37873

 

61017

     
9 November 

Jan Bredenhan

AJ van Vuuren

Rodney Wright

?

40417

 

36833

 

     
7 Desember / 7 December

Johan Pretorius

Henri dos Santos

Lukas von Mohlman

?

22939

61017

55128

 

     

 


Voorlopige Maandelikse Taksiet Program vir 2019 / Provisional Monthly Branch Shoot Programme for 2019 

 

Datum / Date Naam / Name Skiet Oefeninge / Shooting Exercises
12 Januarie / 12 January 

300m

200m

100m 

Presidentskiet (Springbok) / Presidentshoot (Springbuck)

Presidentskiet (Blouwildebees) / Presidentshoot (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag / 25m Precision Rimfire

 

 

 

9 Februarie / 9 February 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Springbok) / Plains Exercise (Springbuck)

Bosveld oefening (Blouwildebees) / Bushveld Exercise (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag & Teiken Skiet / 25m Precision Rimfire & Target Shoot

 

 

 

9 Maart / 9 March

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Rooibok sonder rus / Impala without rest

Jaghandwapen (Bos) / Hunting Handgun (Bush)

   

 

6 April 

Voorsitterskiet / Chairman Shoot

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

11 Mei / 11 May 

300m

200m

100m

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season 

 

 

 

8 Junie / 8 June 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Voorlaaiers / Muzzle Loaders 

Tyd en Presisie (Grendelaksie) / Time and Precision (Bolt Action) 

 

 

 

6 Julie / 6 July 

300m

200m

100m 

Rooijakkals / Black-backed Jackal

Teiken Skiet / Target Shoot

Swaarkaliber (Buffel) / Big Bore (Buffalo) 

 

 

 

10 Augustus / 10 August

Voorsitterskiet / Chairman Shoot 

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

7 September 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet/ Target Shoot

Bosveld Oefening (Zebra) / Bushveld Exercise (Zebra)

Vlakvark / Warthog 

 

 

 

12 Oktober / 12 October 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Swartwildebees) / Plains Exercise (Blackwildebeest)

Teiken Skiet / Target Shoot

50m Presisie Randslag / 50m Precision Rimfire 

 

 

 

9 November 

300m

200m

100m 

300m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

200m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline 

100m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

 

 

 

7 Desember / 7 December

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

     


BISLEY Target Rifle & F Class Introductory Program

Download Information HERE / Laai meer informasie HIER af


 

Goeie dag Skuts

Gallery Sporting Rifle registrasie vir 2019 en ander inligting i.v.m. IGRF Sportskiet

1. Die nuwe Gallery Sporting Rifle (GSR) skietkometisiereeks het gedurende 2018 baie goed weggespring met 194 skuts wat landwyd deelgeneem het aan die skietkompetisie en die GSR proewe vir 2018 het op 13 Oktober 2018 te Bethlehem plaasgevind. Kliek hier vir resultate.

2. Die GSR skietkompetisiereeks op streek / provinsie en nasionale vlak maak dit vir lede van SA Jagters moontlik om provinsiale / distrike en nasionale kleure in GSR te kan verwerf. GSR is 'n jaggebasseerde skietkompetisie (kompetisiereels aangeheg) volgens die internasionale reels van die International Gallery Rifle Federation (IGRF). SA Jagters as lid van die IGRF het reeds amptelike toestemming van die IGRF ontvang om die internasionale Gallery Sporting Rifle Wereldkampioenskap in Oktober 2019 in RSA aan te bied. IGRF-lidlande soos Engeland, Ierland, Duitsland, Australie en Nieu Zeeland het aangedui dat hulle spanne sal stuur om deel te neem.

3. SA Jagters se 80 takke landwyd is ingedeel in 15 streke. Elke lid is ingedeel by 'n tak wat bepaal in watter provinsie / streek 'n lid as deelnemer kwalifiseer om aan die Gallery Sporting Rifle skietkompetisie deel te neem en op watter provisiale / streek ranglys die deelnemer se resultate vir die volgende jaar sal verskyn. Kliek hier vir Provinsiale / Streek Indeling van die SA Jagters Takke. 'n Lid se takaffiliasie by registrasie gled vir die volgende jaar i.v.m. sy deelname aan die Gallery Sporting Rifle kompetisies.

4. Registrasie:

Voornemende deelnemers aan die GSR en IGRF Sport Skietkompetisies moet teen 28 Desember 2018 om 12h00 registreer om aan die kompetisiereekse vir 2019 deel te neem. Indien 'n skut nie teen daardie datum geregistreer het nie, kan hy / sy nie in 2019 aanspraak maak op Provinsiale sowel as Nasionale kleure vir die Gallery Sporting Rifle en IGRF dissiplines nie. Indien 'n lid sy takaffiliasie wil verander om in 'n ander provinsie / streek deel te neem, moet dit gedoen word voordat die lid vir deeland registreer. Lede kan by SA Jagters se nasionale kantoor registreer deur die voltooide registrasie vorm en bewys van betaling per e-pos te stuur aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Die registrasiefooi is R350 per jaar. Registrasie is slegs afgehandel indien die registrasievorm en betalingsbewys ontvang is en SA Jagters sal hierdie lede by die South African Shooting Sport Federation (SASSCo) registreer vir die komende jaar en hul registrasiefooi aan SASSCo oorbetaal.

5. Deelname aan Gallery Sporting Rifle: 

Slegs geregistreede SA Jagters lede mag deelneem.
'n Deelnemer moet teen 28 Desember 2018 om 12h00 per e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. registreer.
'n Deelnemer se takaffiliasie (sien hierbo) bepaal op watter provinsiale / streek ranglys sy resultate sal verskyn en waar 'n deelnemer vir provinsiale / distrik kleure kan kwalifiseer.

Gedurende 2019 is daar twee prosesse vir GSR:

Eerstens die aanwysing van spanne om aan die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem wat gaan vereis dat lede voor einde Februarie 2019 aan minstens een GSR kompetisie moet deelneem en die deelname kan in enige provinsie plaasvind. Die skut se beste telling sal gebruik word vir die uitnodiging na die nasionale proewe in Maart 2019 waarna nasionale spanne aangewys gaan word om aan 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem.

Tweedens die toekenning van provinsiale / distrik kleure vir Gallery Sporting Rifle vir 2019 wat gaan vereis dat lede aan drie GSR kompetisies vir die jaar moet deelneem waarvan die beste telling in aanmerking sal kom vir kwalifisering na die GSR proewe wat in Oktober 2019 sal plaasvind waarna provinsiale / distrik kleur vir 2019 toegeken word. Twee van hierdie byeenkomste moet in die skut se tuisprovinsie / streek plaasvind. Die tellings wat op streekvlak geskiet is om te kwalifiseer vir die nasionale proewe in Maart 2019 sal ook hier in ag geneem word.

Lede kan in die ope klas, dames klas en juniors onder 25 klas aan die GSR Deelneem.

By GSR streekskietkompetisies sal die "Sporting Rifle Dissipline 100/200/300 (NRA UK EVENT 5685)" van toepassing wees. Die "IGRF limited bolt actiion" skietoefening word nou geloods en sal tydens die proewe van Maart 2019 geskiet word slegs as 'n oefen rondte, met die oog op die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe. Neem kennis van die minimum kaliber, gewigbeperking vir gewere, and tipe skietstokke en skietposisies - dit is die internasionale IGRF reels. Kliek hier vir skietoefening reels ens.

6. Toekenning van provinsiale / distrik en nasionale kleure vir Gallery Sporting Rifle:

Provinsiale / nasionale proewe: Die top 10 skuts per streek (met 'n minimum vereiste van 70% op streekvlak) word na die nasionale Gallery Sporting Rifle proewe genooi. M.a.w. 'n maksimum van 150 skuts wat bestaan uit 15 streke / provinsies x 10 - by die nasionale proewe.

Die uistlag van die nasionale Gallery Sporting Rifle proewe: Provinsiale kleure word toegeken aan die top 5 presteerders per streek (met 'n minimum vereiste van 80%).

Die nasionale span bestaan uit die top 5 presteerders plus 1 reserwe en die spanbestuurder, sal SA Jagters verteenwoordig by die internasionale Gallery Sporting Rifle skietkompetisie in 2019.

7. Deelname aan IGRF Sportskiet

Slegs geregistreerde SA Jagters lede mag deelneem.

'n Deelnemer moet teen 28 Desember 2018 om 12h00 per e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. registreer.

'n Deelnemer se takaffiliasie (sien item 3) bepaal op watter provinsiale / streek ranglys sy resultate sal verskyn en waar 'n deelnemer vir provinsiale / distrik kleure kan kwalifiseer.

Gedurende 2019 is daar twee prosesse vir IGRF Sportskiet en die volgende geleenthede vir kwalifiserende tellings word gebied:

Been 1 - Die IGRF Sportskiet Kampioenskappe wat gedurende 26 en 27 Oktober 2018 in Welkom plaasgevind het.

Been 2 - Proewe te Voortrekkerhoogte (Eeufees skietbaan) op 26 Januarie 2019.

Been 3 - Proewe te Welkom (Excalibur skietbaan) op 8 en 9 Maart 2019. 

Eerstens die aanwys van spanne om aan die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem en die twee beste tellings word gebruik vir uitnodiging na die nasionale proewe in Maar 2019 waarna nasionale spanne aangewys word om aan die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem in die IGRF Sportskiet. 

Tweedens die toekenning van provinsiale / distrik kleure vir die IGRF Sportskiet waar die beste tellings gebruik word vir uitnodiging na die IGRF Sportskiet proewe wat in Oktober 2019 sal plaasving waarne provinsiale / distrik kleure vir 2019 toegeken word.

Lede kan in die ope klas, dames klas en juniors onder 25 klas aan die IGRF Sportskiet deelneem.

By die IGRF Sportskiet sal die volgende skietoefeninge van toepassing wees - vir meer inligting i.v.m. dié skietoefeninge kontak vir Nic Roets (Bestuurder: Opleiding en Sportskiet)

Gallery Rifle Small Bore (GRSB)

GRSB - 1500 

GRSB - Time & Precision 

GRSB - Multi Target 

GRSB - 25m en 50m Precision

Gallery Rifle Centre Fire (GRCF) 

GRCF - 1500 

GRCF - Time & Precision 

GRCF - Multi Target 

GRCF - 25m en 50m Precision

 

Vriendelike Groete, 

André van der Merwe: Bestuurder Tak- en Skietsake


 

 

Neem asb Kennis:

 

 2 Maart 2019 -  Super skins 

 


 

 

 Laai Af: SWPJV Gevaarlike Wild Skiet Kompetisie Uitnodiging


 

Super Skins Skiet Kompetisie

 


Ons Springbok Tak bied weereens 'n "Super Skins" Skiet Kompetisie aan wat plaasvind op die 2de Maart 2019. Sal U asb so gaaf wees en dit versprei onder alle lede, familie en vriende. Almal is baie welkom!

Laai hier die volgende af: 

Inskrywingsvorm

Reels (Afrikaans)

Reels (Engels)

Padkaart na die skietbaan

Vooraf inskrywings met bewys van betaling kan gestuur word na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vir diegene wat nie vooraf inskryf nie: U is meer as welkom om op die kompetisie dag van 2 Maart 2019 ook in te kom skryf en te skiet. 

Kom geniet die dag saam met ons. Hoop om almal daar te sien!  


 

Gallery Sporting Rifle 2019

Laai Af:

Gallery Sporting Rifle 2019 - Sport Shooting

Gallery Sport Geweer 2019 - Sport Skiet

2018 Nasionale Junior Sportskiet Kampioenskappe Uitnodiging

2018 Nasionale Junior Sportskiet Kampioenskappe Inskrywing & Program 

 


SHOOTING RANGE SAFETY RULES AND STANDARD COMMANDS


Goeie dag vriende, 

Die Streekskietprogram vir 2019 en die Universiele Reels en Skietkompetisiereels is nou beskikbaar vir die volgende skietkompetisies - Kliek Hier:

1. Presidentskiet;

2. Intertak Spanskiet; 

3. Uitdaag Spanskiet en

4. Gallery Sporting Rifle

Met die Gallery Sporting Rifle (GSR) streeksietkompetisies word net die Sporting Rifle dissipline (5685) geskiet - die IGRF Limited Bolt Action Rifle skietoefening word nou bekendgestel en sal vir die eerste keer by die GSR proewe van Maart 2019 amptelik geskiet word. 

Belangrik: Let veral op dat in die Universiele Reels daar veranderinge aangebring is wat vanaf 1 Januarie 2019 geld vir al die skietoefeninge hierbo genoem - dit is duidelik in geel "highlight" aangedui. Enkele voorbeelde van veranderinge is die volgende: 

1. Doe skietstoeltjie se definisie het verander;

2. Sit- en knielposisies is verander na die standaard (klassieke) posisies; 

3. Let op na die definisie van skietbaadjies; 

4. Die gebruik van trompremme en trompren / knaldemper kombinasies op vuurwapens word nie toegelaat nie;

5. Minimum snellerdruk ens.

Vriendelike groete, 

Andé van der Merwe - Bestuurder: Tak- en Skietsake

Skietsake

Aanwysings na Sure Focus Skietbaan

 

 


 

Skiet Spanne

Skut Lid Nommer ID Nommer Telefoon No.
  Junior    
       
       
       
  Senior    
       
       
  Haelgeweer    
       

 


Skiet Tabelle

Hunting Licences & Permits in South Africa

Jaglisensies en Permitte in Suid-Africa

SAJWV Jaggebaseerde Skietoefeninge

SAJWV Haelgeweer Tabelle

SAJWV Shotgun Tables

SAJWV Sport Skiet Tabelle

SAJWV Sport Shooting Tables