Junior Opleiding - Paul Coetzer

Published on Sunday, 14 April 2013 11:19

 

Datum: Saterdag 31 Augustus 2019 by Alberton Sport Skiet Klub 

(langs die Alberton Lisensie kantore in Alberton / Next to the Alberton Licensing Offices in Alberton)

Kostes / Costs:

R 100.00 vir ouers / parents

 

R 70.00 Nie SAJVW Junior - SAJVW Lede is gratis / Non-SAHGCA Juniors - SAHGCA Members are free