Senior Opleiding - André van Deventer

Published on Sunday, 14 April 2013 11:19

Datum: 10 Augustus 2019 | Plek: Surefocus

 

Dedicated Hunter / Toegewyde Jagter: R1, 000

Dedicated Sports Hunter / Toegewyde Sportskut: R500

Range Officer / Baan Beampte: R200

 

Respektiewe Kandidate wat opleiding benodig, moet asb vir André kontak om die nodige reelings te tref. / Respective candidates that requires training must please contact André to make the necessary arrangements