Jaarprogram 2019

Published on Tuesday, 25 February 2014 09:07

Jaarprogram 2019

Datum Aktiwiteit Plek
July 2019     
01 July 2019  Ledevergadering / Members Meeting  Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club
06 July 2019  Takskiet / Branch Shoot SureFocus 
09 July 2019 Skole Heropen / Schools Re-Open  
27 July 2019 Junior Opleiding / Junior Training Alberton Skiet Klub / Alberton Shooting Club 
29 July 2019 Bestuursvergadering / Management Meeting Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club 
     
August 2019    
05 August 2019 Ledevergadering / Member Meeting AGM Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club
09 August 2019 Nasionale Vroue Dag / National Women's Day  
10 August 2019 Tak Skiet / Branch Shoot  SureFocus 
26 August 2019 Bestuursvergadering / Management Meeting Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club 
31 August 2019 Junior Opleiding / Junior Training Alberton Skiet Klub / Alberton Shooting Club
     
September 2019    
02 September 2019  Ledevergadering / Member Meeting Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club 
07 September 2019 Tak Skiet / Branch Shoot  SureFocus 
20 September 2019 Skole Sluit   
24 September 2019 Erfenis Dag / Heritage Day   
25-27 September 2019 Junior Skiet Afrigtings Kliniek / Junior Shoot Training Clinic  Welkom 
28 September 2019 Junior Opleiding / Junior Training   Alberton Skiet Klub / Alberton Shooting Club 
30 September 2019 Bestuursvergadering / Management Meeting  Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club 
     
October 2019    
01 October 2019 Skole Heropen / Schools Re-Open   
07 October 2019 Ledevergadering / Member Meeting  Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club 
12 October 2019 Tak Skiet / Branch Shoot  SureFocus 
19 October 2019 Nasionale Intertak Gong Spanskiet Kompetisie Springs (Duiker Tak) 
25-26 October 2019 Nasionale Sportskiet Kampioenskappe   
26 October 2019 Junior Opleiding / Junior Training  Alberton Skiet Klub / Alberton Shooting Club 
27-31 October 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe   
28 October 2019 Bestuursvergadering / Management Meeting  Alberton Krieket Klub / Alberton Cricket Club 

 


 

Baanoffisier Dienslys vir 2019 / Range Officer Duty Roster for 2019

 

Datum / Date Naam / Name  
     
12 Januarie / 12 January

André van Deventer

Wimpie Pienaar

Paul Coetzer

Pieter Swart

Johan Pretorius

Willie Alberts

 

 

     
 9 Februarie / 9 February

Gerhard Oberholzer

Coenie Henning

Fiona Buys

Jan Bredenhan

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Danie Werner 

 

 

 

 

     
 9 Maart / 9 March

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

 

     
 7 April 

Lukas von Mohlman

Hannes van Niewenhuizen

Stepehn Lindeque

Coenie Henning 

 

     
 11 Mei / 11 May

Henri dos Santos

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

 

     
8 Junie / 8 June 

Danie Werner

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

Jan Bredenhan

 

     
6 Julie / 6 July 

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

 

     
10 Augustus / 10 August 

Johan Pretorius

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Coenie Henning

 

     
7 September 

Lukas von Mohlman

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

 

     
12 Oktober / 12 October 

Henri dos Santos

Danie Werner 

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

 

     
9 November 

Jan Bredenhan

AJ van Vuuren

Rodney Wright

?

 

 

     
7 Desember / 7 December

Johan Pretorius

Henri dos Santos

Lukas von Mohlman

?

 

 

     

 


Voorlopige Maandelikse Taksiet Program vir 2019 / Provisional Monthly Branch Shoot Programme for 2019 

 

Datum / Date Naam / Name Skiet Oefeninge / Shooting Exercises
12 Januarie / 12 January 

300m

200m

100m 

Presidentskiet (Springbok) / Presidentshoot (Springbuck)

Presidentskiet (Blouwildebees) / Presidentshoot (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag / 25m Precision Rimfire

 

 

 

9 Februarie / 9 February 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Springbok) / Plains Exercise (Springbuck)

Bosveld oefening (Blouwildebees) / Bushveld Exercise (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag & Teiken Skiet / 25m Precision Rimfire & Target Shoot

 

 

 

9 Maart / 9 March

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Rooibok sonder rus / Impala without rest

Jaghandwapen (Bos) / Hunting Handgun (Bush)

   

 

6 April 

Voorsitterskiet / Chairman Shoot

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

11 Mei / 11 May 

300m

200m

100m

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season 

 

 

 

8 Junie / 8 June 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Voorlaaiers / Muzzle Loaders 

Tyd en Presisie (Grendelaksie) / Time and Precision (Bolt Action) 

 

 

 

6 Julie / 6 July 

300m

200m

100m 

Rooijakkals / Black-backed Jackal

Teiken Skiet / Target Shoot

Swaarkaliber (Buffel) / Big Bore (Buffalo) 

 

 

 

10 Augustus / 10 August

Voorsitterskiet / Chairman Shoot 

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

7 September 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet/ Target Shoot

Bosveld Oefening (Zebra) / Bushveld Exercise (Zebra)

Vlakvark / Warthog 

 

 

 

12 Oktober / 12 October 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Swartwildebees) / Plains Exercise (Blackwildebeest)

Teiken Skiet / Target Shoot

50m Presisie Randslag / 50m Precision Rimfire 

 

 

 

9 November 

300m

200m

100m 

300m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

200m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline 

100m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

 

 

 

7 Desember / 7 December

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot