elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Jaarprogram 2019

Jaarprogram 2019

Datum Aktiwiteit Plek
April 2019     
01 April 2019  Ledevergadering / Members Meeting  Alberton Krieket Klub 
02 April 2019  Skole Heropen  
06 April 2019  Takskiet / Branch Shoot SureFocus 
13 April 2019 Eland Interbranch Shotgun Competition  
19 April 2019 Good Friday (Easter)  
22 April 2019 Family Day (Easter)   

25-27 April 2019
HUNTEX - Gauteng   
27 April 2019 Junior Opleiding / Junior Training Alberton Skiet Klub
29 April 2019 Bestuursvergadering Alberton Krieket Klub
Mei 2019    
01 Mei 2019 Workers Day / Werkersdag  
06 Mei 2019 Ledevergadering / Member Meeting Alberton Krieket Klub  
11 Mei 2019 Tak Skiet / Branch Shoot SureFocus 
14-17 Mei 2019 NAMPO  
25 Mei 2019 Junior Opleiding / Junior Traning Alberton Skiet Klub
27 Mei 2019 Bestuursvergadering/ Management Meeting Alberton Krieket Klub 
Junie 2019     

03 Junie 2019
Ledevergadering / Member Meeting Alberton Krieket Klub 
08 Junie 2019 Tak Skiet / Branch Shoot SureFocus
14 Junie 2019 Skole Sluit  
16 Junie 2019 Youth Day  
19-23 Junie 2019 Eland Boogskiet Naweek  
24 Junie 2019 Bestuursvergadering / Management Meeting Alberton Krieket Klub 
29 Junie 2019 Junior Opleiding / Junior Training Alberton Skiet Klub 
Julie 2019    
01 Julie 2019 Ledevergadering / Member Meeting Alberton Krieket Klub 
06 Julie 2019 Tak Skiet / Branch Shoot SureFocus
09 Julie 2019 Skole Heropen  
27 Julie 2019  Junior Opleiding / Junior Training  Alberton Skiet Klub 
29 Julie 2019 Bestuursvergadering / Management Meeting  Alberton Krieket Klub  

 


 

Baanoffisier Dienslys vir 2019 / Range Officer Duty Roster for 2019

 

Datum / Date Naam / Name  
     
12 Januarie / 12 January

André van Deventer

Wimpie Pienaar

Paul Coetzer

Pieter Swart

Johan Pretorius

Willie Alberts

 

 

     
 9 Februarie / 9 February

Gerhard Oberholzer

Coenie Henning

Fiona Buys

Jan Bredenhan

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Danie Werner 

 

 

 

 

     
 9 Maart / 9 March

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

 

     
 7 April 

Lukas von Mohlman

Hannes van Niewenhuizen

Stepehn Lindeque

Coenie Henning 

 

     
 11 Mei / 11 May

Henri dos Santos

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

 

     
8 Junie / 8 June 

Danie Werner

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

Jan Bredenhan

 

     
6 Julie / 6 July 

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

 

     
10 Augustus / 10 August 

Johan Pretorius

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Coenie Henning

 

     
7 September 

Lukas von Mohlman

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

 

     
12 Oktober / 12 October 

Henri dos Santos

Danie Werner 

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

 

     
9 November 

Jan Bredenhan

AJ van Vuuren

Rodney Wright

?

 

 

     
7 Desember / 7 December

Johan Pretorius

Henri dos Santos

Lukas von Mohlman

?

 

 

     

 


Voorlopige Maandelikse Taksiet Program vir 2019 / Provisional Monthly Branch Shoot Programme for 2019 

 

Datum / Date Naam / Name Skiet Oefeninge / Shooting Exercises
12 Januarie / 12 January 

300m

200m

100m 

Presidentskiet (Springbok) / Presidentshoot (Springbuck)

Presidentskiet (Blouwildebees) / Presidentshoot (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag / 25m Precision Rimfire

 

 

 

9 Februarie / 9 February 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Springbok) / Plains Exercise (Springbuck)

Bosveld oefening (Blouwildebees) / Bushveld Exercise (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag & Teiken Skiet / 25m Precision Rimfire & Target Shoot

 

 

 

9 Maart / 9 March

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Rooibok sonder rus / Impala without rest

Jaghandwapen (Bos) / Hunting Handgun (Bush)

   

 

6 April 

Voorsitterskiet / Chairman Shoot

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

11 Mei / 11 May 

300m

200m

100m

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season 

 

 

 

8 Junie / 8 June 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Voorlaaiers / Muzzle Loaders 

Tyd en Presisie (Grendelaksie) / Time and Precision (Bolt Action) 

 

 

 

6 Julie / 6 July 

300m

200m

100m 

Rooijakkals / Black-backed Jackal

Teiken Skiet / Target Shoot

Swaarkaliber (Buffel) / Big Bore (Buffalo) 

 

 

 

10 Augustus / 10 August

Voorsitterskiet / Chairman Shoot 

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

7 September 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet/ Target Shoot

Bosveld Oefening (Zebra) / Bushveld Exercise (Zebra)

Vlakvark / Warthog 

 

 

 

12 Oktober / 12 October 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Swartwildebees) / Plains Exercise (Blackwildebeest)

Teiken Skiet / Target Shoot

50m Presisie Randslag / 50m Precision Rimfire 

 

 

 

9 November 

300m

200m

100m 

300m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

200m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline 

100m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

 

 

 

7 Desember / 7 December

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot