elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Elandtak 2018 Erkenningsaand gehou op 1 April 2019

2018

ERKENNINGSAAND FUNKSIE EN PRYSE UITDELING

Foto van die Jaar 2018

Bow Hunting

 1. Eric Elston

Hael Geweer

 1. Morne Morton

Dames

 1. Cheryl Haupt

 2. Nadia Swart

 3. Annemé Lindeque

Mans

 1. Dirk Bekker

 2. Pieter Swart

 3. Rudi van der Westhuizen

Elandtak Trofee Inskrywing 2017

 1. Mnr J C Botha Eland: 862mm, (links)

 2. Mnr B Ludik Rooi Ribbok: 175mm (links) RW

 3. Mnr B D Werner Gemsbok: 891mm, (regs) | Rooibok: 541mm, (links) | Vlakvark 105mm

JUNIOR :

Onder 9 Seuns De Villiers Coetzer - onder 9 skut van die jaar

Onder 13 Dogters - Dominique Coetzer - onder 13 skut van die jaar

Onder 13 Seuns - Estienne Swart             

Onder 18 Seuns - Dylan Heine - onder 18 skut van die jaar

SKUTS

Afdeling A: Jag skuts

 1. R van der Westhuizen

 2. FAC Barros

 3. CJ Blignaut & DH Buitendag

Afdeling B: Mans skuts

 1. WJ Pienaar

 2. MADS Bastos

 3. RL Wright

Afdeling C: Dames skuts

 1. N Swart

 2. C Haupt

 3. C Pretorius

Afdeling D: Senior skuts

 1. BD Werner

 2. MJS Kruger

Afdeling E: Rewolwer skuts

 1. WA van Deventer

 2. PJ Swart

 3. RL Wright

Afdeling F: Pistool skuts

 1. PJ Coetzer

 2. W Alberts

 3. PJ Pienaar

Kategorie 2: Posliga

Afdeling A: Handwapens

 1. FA Janse van Vuuren

 2. RL Wright

Afdeling B: Randslag

 1. RL Wright

 2. FA Janse van Vuuren

Kategorie 3: Streek en Nasionaal

Afdeling A: President skiet

 1. NFC Barros

 2. FAC Barros

Afdeling B: Gallery Sporting Rifle

 1. RL Wright

 2. FA Janse van Vuuren

BOOGSKIET: Geen

HAELGEWEER:Henri Dos Santos

KOMITEE LID VAN DIE JAAR 2018: Andre van Deventer

 

46 Chesapeake Bay Marine Drive

  

2 Bedrooms  (sleeps 6)

1 bathroom with bath and shower.

Linen supplied just bring your own bath and swimming towels.

Kitchen. Bring own dish towels.

Open plan lounge.

Balcony with 180’ fantastic seaviews

Covered parking in secure complex.

Laundromat in complex.

Swimming pool and tennis court in the complex. Braai area also in the complex.

 Rates: from R550 per night

Contact Sue 0835478687 for more information

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA JAGTERS KAN VOORTAAN VARKPERMITTE UITREIK

 

SA Jagters het na 'n lang proses van onderhandeling met die Department van Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om  erken te raak as 'n Bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte om verwerkte wildevark karkasse en vleus te vervoer uit te reik. Hierdie vergunning is toegestaan aan SA Jagters deur middel van 'n magtiging uitgereik deur die Direktoraat in terme van Regulasie 20 van die Wet op Dieresiektes No 35 van 1984.

Agtergrondinligting oor Afrikaanse Varkpes:

Die beheer oor vervoer van vleis van wildevarket (veral vlakvarke) is reeds in 1935 ingestel in 'n poging om die verspreiding van Afrikaanse Varkpes te beperk. Afrikaanse Varkpes is 'n hoogs aansteeklike en dodelike virussiekte wat veroorsaak word deur 'n virus wat tussen tampan bosluise en vlakvarke sirkuleer. Vlakvarke is draers van die virus maar word nie aangetas deur die siekte nie, terwyl die siekte nie net hoogs aansteeklik nie, maar ook dodelik is wanneer dit versprei word na varkboerderye. 

Dit is onseker of Bosvarke en gewone Wildevarke (mak varke wat wild geraak het, ook bekend as Ferral Pigs) en self moontlike Europese Bosvarke wat uit aanhouding ontsnap het ook dalk draers van die virus mag wees. 

Die beperking op die vervoer van vleis van wildevarke is in 1935 ingestel en was toe geldig vir bykans die hele Limpopo Provinsie, en groot aangrensende dele van Mpumalanga, Noordwes en die Noordelike deel van Kwazulu-Natal. Hierdie gebied was destyds die natuurlike verspreidingsgebied van vlakvarke. 

Met die huidige beperking op die vervoer van wildevarkvleis mag die verwerkte karkasse en / of vleis van vlakvarke en bosvarke slegs met 'n veterinere permit van enige eiendom of plaas in RSA verwyder word sonder en nadat die vel, pote, kop, binnegoed en alle limfknope verwyder is van die karkas en / of uit die vleis. Die permit magtig daarom slegs die vervoer van die karkas na die bogenoemde dele verwyder is. 

Dit is redelik algemeen bekend dat die verspredingsgebied van vlakvarke intussen geweldig uigebrei het. Vlakvarke word nou volop in die Ooskaap, Noordwes, Vyrstaat en Karoo aangetref. Hiermee het die risko dat Afrikaans Varkpes as siekte ook dienooreenkomstig kon verspre, daarom die noodsaaklike uitbreiding van die beperkings op die vervoer van wildevark vleis meegebring. 

Tot nou kon die permitte vir die vervoer van wildevark vleis slegs uitgereik word deur Staatsveeartse aan jagters en deur geregistreede lede van WRSA wat as bedryfsorganisasie gemagtig is om die permitte uit te reik by ooreenkoms met die Direktoraat Dieregesondheid. 

Vereistes Gestel deur Direktoraat Dieregesondheid: 

Die ooreenkoms wat SA Jagters nou bereik het met die Direktoraat Dieregesondheid magtig ons nou om as erkende bedryfsorganisasie ook hierdie permitte beskikbaar te stel aan ons lede. Die vereistes wat gestel word om hierdie permitte te kan uitreik is soos volg: 

1. U moet 'n opbetaalde lid wees van SA Jagters

2. U moet die eienaar of bestuurder wees van 'n plaas of plase waarop u varke wil laat jag 

3. U moet die plaas of plase registreer as eiendomme waar varke gejag sal word en waarvoor premitte uitgereik sal word om die vleis te vervoer onderhewig aan die vereistes wat gestel word deur die Direktoraat Dieregesondheid. 

4. Om die premitte elektronies te kan uitreik moet u toegang he tot die internet en SA Jagters se lede administrasiestelsel en u moet beskik oor 'n rekenaar en drukker. 

5. U moet die volgende vereistes gestel deur die Direktoraat Dieregesondheid skriftelik aanvaar. 

     * Volgens Regulasie 20 uitgevaardig ingevolge die Wet op Dieresiektes mag geen vleis van Wildevarke sonder die dekking van 'n Staatsveeartspermit in die Provinsies Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes en Kwazulu-Natal vervoer word nie. 

     * Regulasies 20 (a) (ix) lui: Enige vlakvark, bosvark of wildevark karkas, vleis, vel, trofee of enige ander produk van vlakvark, bosvark of wildevark oorsprong (mag) na, oor of vanaf grond in die provinsies Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes of KZN verwyder of beweeg nie. 

     * Die spesifieke vereistes gestel deur die Direktoraat Dieregesondheid waaraan voldoen moet word deur elke persoon wat die permit uitreik en beide deur hom / haarself en die vervoerder van die varkvleis aanvaar moet word is soos volg: 

              . I have familiarised myself with the Animal Diseases Act (No 35 of 1934) and its regulations;

              . I am aware that wild pigs (warthogs and bush pigs) and any ticks on the wild pigs carry a risk of transmitting African Swine Fever;

              . I will only issue permits for processed meat products and carcasses without the head, legs, skin, viscera end lymph nodes; 

              . I will only issue one permit per single wild pig carcass without the head, legs, skin, viscera and lymph nodes; 

              . I will only issue one permit per wild pig carcass for household use (not commercial or trophy use) up to a maximum of three          permits per transporter per week;

              . I will only issue permit for wild pigs hunted on my premises; 

              . Should any signs of animal disease be noted on my premises, I will contact the State Veterinarian of my area;

              . I undertake to keep a signed hard copy of each permit issued for a period of 5 years; 

              . I agree to accommodate regular audits by SA Hunters on permits I have issued; 

              . I undertake to inform SA Hunters should there be a change to any of the details listed above (this includes any changes to ownership or management of the registered farm);

              . I acknowledge that should I not comply with the above, my authorisation will be retracted; 

Elektroniese Uitreik van Permitte: 

SA Jagters het die besluit geneem om die uitreiking van hierdie permitte reg van die begin af te vereenvoudig en slegs elektronies uit te reik en dan sonder enige koste aan die lid of sy jagter. Die rede hiervoor is doodgewoon om eerstens koste te bespaar vir die lid wat sy plaas wil registreer en die permitte wil uitreik, en tweedens om die verslagdoening oor die permitte uitgereik aan die Direktoraat Dieregesondheid te vereenvoudig. 

Die gewone gebruik was om boeke met permitte te laat druk en teen die koste daarvan aan lede te verskaf. SA Jagters se elektroniese uitreiking bring mee dat geen drukwerk vooraf gedoen hoef te word nie en die administrasie om die permitboeke na lede te verspre word ook in geheel vermy. 

Daar moet as een van die vereistes van die Direktoraat Dieregesondheid maandeliks verslag gedoen word oor alle permitte uitgereik. Met die elektroniese uitreiking van hierdie permitte is die data outomaties reeds vervat in SA Jagters se stelse en is daar bykans geen administratiewe werk nodig om die verslag aan Direktoraat Dieregesondheid te verskaf nie. Die dat word doodgewoon vervat in 'n enkele legger en per e-pos aangestuur na die verantwoordelike persone by die Departement. 

Registrasie van Plase: 

Enige lid van SA Jagters wat 'n grondeienaar is en wat hierdie permitte wil uitreik moet eerstens sy plaas registreer. Hierdie aansoek om registrasie word elektronies gedoen via die lid se persoonlike profiel in die SA Jagters ledeadministrasiestelsel. Die aansoek moet voltooi en uitgedruk en geteken word en dan geskandeer en teruggestuur word na SA Jagters of per telefaks. Hierdie aansoek word goedgekeur en 'n kopie daarvan aangestuur na die Direktoraat Dieregesondheid vir hulle rekords. U as lid sal dan in kennis gestel word dat u plaas geregistreer is en dat u die permitte kan begin uitreik. Uself en SA Jagters moet 'n harde kopie behou van hierdie skriftelike aansoek wat u indien. 

Uitriek van Permitte:

Sodra u in kennis gestel is dat u plaas geregistreer is kan u dan die permitte begin uitreik. Dit word ook gedoen op die lede administrasiestelsel van SA Jagters en dit is vir hierdie uitreik van permitte wat u toegang moet he tot 'n rekenaar drukker en internet toegang. 

U sal op u lede profiel op die stelsel ingaan, die korrekte inligting verskaf en dan twee kopiee van die permit uitdruk. Beide kopiee word onderteken deur uself en die vervoerder van die vleis. U verskaf een kopie aan die vervoerder van die vleis en een kopie moet u veilig bewaar vir 'n termyn van minstens 5 jaar. 

'n Afsonderlike skrywe is deur SA Jagters aan sy lede gerig om die proses om die plaas te registreer en die permitte uit te reik in meer detail te beskryf. 

Indien enige lid sou belangstel om hierdie gratis fasiliteit te gebruik, skakel asseblief vir Boetie Kirchner by (012) 808 9310 of stuur 'n epos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Navorsing en Danbetuiging: 

SA Jagters het onderneem om die Fakulteit Veeartsenykunde by te staan met navorsing oor die moontlike verspreiding van Afrikaanse Varkpes as siekte. Elke lid wat aansoek doen om sy plaas te registreer sal daarom versoek word om aan te dui of hy / sy bereid sal wees om 'n klompie bloedmonsters van varke wat gejag word om voorgeskrewe manier te versamel en na die Kantoor van SA Jagters te stuur. Hiermee kan ons 'n bydrae lewer om bevestiging te kry of die endemiese voorkoms van Afrika Varkpes versprei het buite die bekende gebiede waar vlakvarket voorheen voorgekom het. 

Laastens wil ons graag ons dank betuig aan Dr Mpo Maja en Dr Leana van Rensburg en al hulle kollegas wat behulpsaam was, vir hulle besonderse samewerking om hierdie proses vir SA Jagters moontlik te maak. 

Fred Camphor - HUB


 

 


 

Oosrand Tak jaarlikse Ghong Skiet Afsluitingsfunksie 16 November 2019

Oosrandtak saam met die Duiker Tak Balfour bied aan 'n veld ghong skiet en braai @ R250.00 / persoon by Heidelberg.

Ons sal nader aan die tyd die presiese reëlings, tye, plek, kaart en nodige inligting deurgee aan diegene wat ingeskryf het. 

Die braaifunksie vind plaas by die Heidelberg Gholfbaan se buiteklub. Vure, braaivleis en bykosse word verskaf. Jy mag nie jou eie drank bring nie!!!!!!

Koop drankies by die klubhuis teen baie redelike pryse. 

/

East Rand Branch Annual Ghong Shoot Closure Feature November 16, 2019

East Rand Branch with the Diver Branch Balfour offers a field of ghong shooting and braai @ R250.00 / person at Heidelberg.

We will communicate the exact arrangements, times, place, map and necessary information to those who have entered.

The braai function takes place at the Heidelberg Golf Course's outdoor club. Fires, braai and side dishes are provided. You are not allowed to bring your own drinks !!!!!!

Buy drinks at the clubhouse at very reasonable prices. 


Herlaai Kursus / Reloading Course

* Dit sal op 'n Saterdag plaasvind * Herlaai Sertifikaat sal gegee word * Belangstellendes moet hul name deurgee aan die tak sekretaresse as hulle belang stel sodat ons beplanning kan doen * Sodra ons alles het sal ons 'n datum bevestig. 

/

* It will take place on a Saturday * Reload Certificate will be given * Interested parties should give their names to the branch secretary if they are interested so we can do planning * Once we have everything we will confirm a date.


Nationals 2019

* It will take place in Welkom at the Excalibur Shooting Range on the 25th and 26th October 2019

* Entries for this event will close on 18 October 2019

* SA Hunters is celebrating its 70th year of existence and is also hosting the IGRF World Championship. This year SAHGCA also celebrates its 10th year as a member of the International Gellery Rifle Federation as well as the 6th year of the SAHGCA Sport Shooting Championships

* Our MDS Shooting Discipline has also been included for the first time

/

* Dit vind op 25 en 26 Oktober 2019 in Welkom by die Excalibur-skietbaan plaas

* Inskrywings vir hierdie geleentheid sluit op 18 Oktober 2019

* SA Jagters vier hul 70ste bestaansjaar en bied ook die IGRF-wêreldkampioenskap aan. Hierdie jaar vier SAJWV ook sy tiende jaar as lid van die Internasionale Gellery-geweerfederasie sowel as die 6de jaar van die SAJWV-sportskietkampioenskappe

* Ons MDS-skietdissipline is ook vir die eerste keer ingesluit

 


 

SA Jagters het die geleentheid van `n eerste bespreking om twee Buffelkoeie te jag in `n Gemeenskapsreservaat in Mpumalanga naby die Swaziland grens aangebied.

Die prys is R 20 000 elk en die buffels moet voor einde Oktober 2019 gejag word.

Vir die R 20 000 kry u die geleentheid om `n buffelkoei te jag. Die uitruster verskaf `n professionele jagter, voertuig, gids en slagters. Die vleis bly die eiendom van die gemeenskap maar die jagter kan wel die trofee kry. Die jagter moet self vir reis, verblyf, ete en soortgelyke reëlings sorg. Die jagter moet verkieslik sy eie vuurwapen en ammunisie verskaf (minimum kaliber .375 H&H) , maar reëlings kan getref word vir jagters wat nie die geskikte kaliber wapen besit nie.

SA Jagters het `n voorkeurbespreking tot en met Dinsdag 1 Oktober. Indien ons nie teen Dinsdag die geleentheid geneem het nie sal dit op die ope mark aangebied word.

Indien u belangstel om een of beide die buffelkoeie te jag skakel asseblief vir Vanessa Bell om `n voorlopige bespreking te maak. Daar sal van u verwag word om die R 20 000 in die rekening van SA Jagters in te betaal. Vanessa help u daarna help om verdere reëlings te tref.

SA Jagters sal eers die R 20 000 aan die uitruster oorbetaal nadat die buffels geskiet is.

Aangesien die geleentheid beperk is sal ons die geleentheid bied aan die eerste twee persone wat met Vanessa skakel en die R 20 000 in SA Jagters se rekening betaal.

U kan Vanessa skakel by die volgende nommers:

Gedurende Kantoorure: (012) 808 9300 

Redelike tye na Kantoorure 072 246 2603

 

Kliek hier om af te laai: 

Zeiss Inskrywing | Zeiss Vrywaring | Zeiss SAJWV Ghong Skietkompetisie

/

SA Hunters have been offered the opportunity of a first booking to hunt two Buffalo cows in a community reserve in Mpumalanga near the Swaziland border.

The price is R20 000 each and the buffalo must be hunted before the end of October 2019.

For the R 20 000 you get the opportunity to hunt a buffalo cow. The outfitter provides a professional hunter, vehicle, guide and butchers. The meat remains the property of the community but the hunter can get the trophy. The hunter must take care of travel, accommodation, meal and similar arrangements. The hunter should preferably provide his own firearm and ammunition (minimum caliber .375 H&H), but arrangements may be made for hunters who do not possess the appropriate caliber weapon.

SA Hunters has a preferential reservation until Tuesday 1 October. If we did not take the opportunity by Tuesday, it will be offered on the open market.

If you are interested in hunting one or both of the buffalo cows, please contact Vanessa Bell to make a preliminary discussion. You will be required to deposit the R 20 000 into the account of SA Hunters. Vanessa will then help you make further arrangements.

SA Hunters will only pay the R20 000 to the outfielder after the buffalo has been shot.

As the event is limited, we will offer the opportunity to the first two people to contact Vanessa and pay the R 20 000 in SA Hunters' account.

You can contact Vanessa at the following numbers:

During Office Hours: (012) 808 9300 

Reasonable times after office hours 072 246 2603

 

Click here to download: 

 

Zeiss Entry | Zeiss Indemnity | Zeiss SAJWV Gong Shooting Competition

 


 

NASIONALE SPORTSKIET KAMPIOENSKAPPE INLIGTING EN REGISTRASIE

2019

NATIONAL SPORT SHOOTING CHAMPIONSHIPS INFORMATION AND REGISTRATION

Kliek asb HIER vir die PDF met meer inligting / Please click HERE for the PDF with more information

 


 

 

Welkom by die Elandtak Aanlyn Winkel / Welcome to the Eland Branch Online Shop

Kontak Besonderhede

Lede Administrasie

Sien die bestuurs-portefeuljes om die komitee lid verantwoordelik vir 'n spesifieke afdeling te kontak.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Bankbesonderhede

Naam: Elandtak

Bank: ABSA

Tak: Alberton

Takkode: 631142

Rekening nommer: 4051539577

 

Bestuurskomitee 

Position

Name

Email

Mobile

Voorsitter / Chairman

Stephan Lindeque

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 873 9289

Onder Voorsitter / Vice Chairman

Johan Pretorius

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

083 321 6729

Sekretaresse / Secretary

Fiona Buys

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

071 879 6584

Tessourier / Finances

Cheryl Haupt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 456 3212

Kommunikasiebeampte / Communications Officer

NA

NA

NA

Opleiding Senior / Training Senior

Andre van Deventer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084 525 6032

Opleiding Junior / Training Junior

Paul Coetzer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

063 199 3828

Skietkoordineerder / Shooting Co-ordinator

Pieter Swart

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 555 9478

Bewaringskoordineerder / Conservation Co-Ordinator

Frikkie Botha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 466 2731

Sportskiet Handwapen / Jagmeester / Sport Shoot Hand weapon / Hunt Master

Wimpie Pienaar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

083 406 8428

Boogjag / Bow Hunting

Eric Elston

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 379 1482

Haelgeweer / Shotgun Shooting

Morne Morton

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

079 270 3492

Elandnuus / Elandnews

Dr The Kleinhans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 855 5891

Bemarking / Marketing

Fiona Buys

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

071 879 6584

Sportskietsake / Sport Shooting

Rudi vd Westhuizen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

083 324 6541

Sosiale Koordineerder / Social Co-Ordinator

NA

NA

NA

Trofee Koordineerder / Trophy Co-Ordinator

NA

NA

NA

Webwerf / Website

Willie Alberts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

082 729 4676

More Articles...

 1. Inleiding