elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Bewaring in SAJWV

Bewaring

Die 1ste wenner vir n naweek weg met die tak se spekboom projek is Martiens Kruger.

Baie geluk!


Elandtak Bewaringsprojek: Die Spekboom

Kliek op die prent onder vir meer inligting / Please click on the image below for more information


Die Departement Omgewingsake het twee nuwe beleidsdokumente vir kommentaar in die staatskoerant gepubliseer. Enigeen mag kommentaar lewer. 

Die Minister van Omgewingsake het die Konsep Nasionale Biodiversiteitsraamwerk ingevolge die Wet op die Bestuur van Nasionale Omgewingsbiodiversiteit, 2004 (Wet 10 van 2004) vir openbare kommentaar gepubliseer. Die doel van hierdie raamwerk is om pogings van organisasies en individue wat gemoeid is met bewaring en die bestuur van Suid-Afrika se biodiversiteit te koordineer tot voordeel van volhoubare benutting. Die doelwit van die biodiversiteitsraamwerk is om:

  • Voorsiening te maak vir 'n geintegreerde, gekoordineerde en konsekwente benadering tot biodiversiteitsbestuur;
  • Bewaringsprojekte te identifiseer en beskermde gebiede te vestig; en
  • Samewerking in biodiversiteitsbestuur op streekvlak in suidelike Afrika te bewerkstellig.

Die rol van die private sektor, nie-regeringsorganisasies en gemeenskappe is uiters belangrik omdat die private sektor en gemeenskappe meer as dubbel die wildlewe-gebiede bestuur as wat amptelik as beskermde gebiede geproklameer is. 'n Gedeelte van laasgenoemde val reeds onder die beskerming van die private sektor en gemeenskappe.

Lede kan hulle kommentaar teen 15 November 2018, na die Bestuurder Bewaring van SA Jagters stuur by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of kommentaar teen 25 November 2018 direk stuur aan die Minister van Omgewingsake by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of faks na 086 541 1102 of 012 399 9585. Laai 'n elektroniese weergawe van die konsepdokument af by https://www.environment.gov.za/documents/strategicdocuments of by SA Jagters HIER

Die waarnemende Minister van Omgewingsake het ook die voorgestelde hersiende Norme en Standaarde vir die Bestuur van Olifante vir kommentaar in Staatskoerant Nr. 42015 (Kennisgewing Nr. 1208) gepubliseer. Kry 'n kopie daarvan HIER

Die oorspronklike Norme en Standaarde vir die Bestuur van Olifante is aanvanklik op 1 Mei 2008 gepubliseer om te verseker dat Olifante oorleef en sal voortbestaan in hulle natuurlike omgewing; en om biodiversiteits- en sosio-ekonomiese doelwitte te bevorder wat ekonomies en ekologies volhoubaar is. Hierdie doelwitte geld vir beide beskermde gebiede en private grond. 

Die Departement van Omgewingsake het probeer om die uitdagings vir die Bestuur van Vrylopende / Wilde Olifante binne die bestaande norme en standaarde te hanteer. 

Die hersiende norme en standaarde skep meer ruimte vir die bestuur van olifantbevolkings op private en staatsgrong, en bhou die riglyne en beginsels vervat in die bestaande norme en standaarde. 

Ander asppekte wat aandag kry, sluit in nie-indringende maatreels vir die bestuur van olifante wat uit bewaringsgebiede ontsnap het of wat vrylopend is en die bestuur van olifantgetalle deur middel van o.a. geboortebeperkingsmiddels. 

Lede kan kommentaar stuur aan Lizanne Nel, Bestuurder Bewaring by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. teen 25 November vir insluiting in die Vereniging se kommentaar. Lede kan hulle bydrae direk aan die Minister stuur by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. teen 2 Desember 2018. Rig navrae aan Mnr. Khuthadzo Mahamba by 012 399 8845.

 


 

Definisie van Bewaring: Bewaring kan baie wyd gedefinieer word. Daarom dat die SAJWV ‘n Bewaringshandves tot stand gebring het om Bewaring wetenskaplik te definieer en om dit ordelik te kan koördineer. Van die belangrike aspekte volgens die aanhef tot die SAWJV Bewarings handves beskryf Bewaring as volg: 

1.    Ons doen dit nie bloot op ons eie nie, dit word gedoen in ooreenstemming met die Wêreldbewaringsfonds (IUCN)

2.    Is volhoubare benutting van die natuur en alle natuurlike bronne

3.    Is ‘n gemeenskaplike verantwoordelikheid

4.    Is gefokus op inheemse natuurlewe van SA

5.    Beteken dat almal bevoordeel word uit volhoubare benutting van die natuur

6.    Jag is ‘n volhoubare benuttingsaktiwiteit, tesame met ontelbare ander aktiwiteite

7.    Is gerig op bevolkings van spesies eerder as individu van spesies

8.    Bewaring kan nie net op skaars/bedreidgde spesies konsentreer nie, maar eerder op alle spesies.

 

Hoekom die klem op bewaring?

(Komplimente aan Dr Herman Els, SAJWV Bestuurder Bewaringskoördinering)

 

1.    Bedreiging. Die jagbedryf word bedreig vanaf verskeie oorde. Die aanslag op vuurwapens (anti-gun lobby), op jag (anti hunting lobby) en die staat se beleid om die jag bedryf skoon te maak omdat dit elitisties is en nie voordele vir veral plaaslike gemeenskappe inhou nie, is aan almal bekend. Die grooste bedreiging is egter onkunde van die jagter self. Dat die jagter ‘n baie belangrike rol speel in die beskerming en bewaring van fauna en flora is onmiskenbaar. As die jagter dit egter met kennis doen oor hoe hy regtig die ekologie bewaar deur sy jag aktiwiteite sal dit baie doen om die aanslag teen jagters af te weer.

2.    Biodiversiteit. Deur net die sneller te trek is nie genoeg om te bewaar nie. Ons natuur is ‘n komplekse en meestal tenger sisteem wat ‘n mens dwing om elke gevolg van elke handeling behoorlik te deurdink. Kyk hoe vinnig kan ‘n spesie skielik op die bedreigde lys beland. Biodiversiteit is nie net die natuur nie. Dit is ook die mens in daardie natuur. Is hy ‘n buurman, ‘n gids of ‘n kok. Wat is sy rol in die biodiversiteit. Kennis oor biodiversiteit is dus belangrik vir die jagter want hy maak dan met sy kennis ‘n reuse bydrae om biodiversiteit te bevorder. Anders sal ons later net rooibokke en koedoes het om te jag en daarna sal ons hulle moet “can” omdat hulle nie in die natuur kan oorleef nie.

3.    Vaardighede. Daar was nog altyd ‘n verskil tussen jag en slag. Slag is wanneer jy iets skiet bloot weens die feit dat jy ‘n wapen het. Of dit die laaste dier op die planeet is, of hy klein of groot is of jy die dier gaan gebruik of nie, maak nie saak nie. Nou dis nie jag nie en nog minder is dit bewaring. Jag vaardighede wat wapenvaardigheid insluit is belangrik vir bewaring. Jy moet die wild ken wat jy jag, mag jy die dier jag, wat is die beste skootplasing, hoe ver kan ek skiet, is die dier dalk dragtig ens,ens. Binnekort sal daar norme en standaarde wees wat dit gaan begin voorskryf. Miskien te streng veral as dit van owerheid se kant af kom, maar die feit bly dat die jagter sy vaardighede op knap. Dit is nie meer net vir die geweer uit die kluis haal agter in die Landcruiser gooi en dan gaan jy jag nie. Wildboere begin al reeds sekere vaardighede van jagters vereis voordat daar gejag mag word. Dit is egter belangrik want deur beter vaardighede te verkry word die natuur beter bewaar.

 

Wat is Bewaring dan in praktyk?

In die praktyk behels bewaring vanuit ‘n jagter se oogpunt kortliks die volgende:

1.    Kennis van natuur en industrie – Dit sluit in jagspesie wat gejag word, habitat, flora, die verbruik van die gejagte dier, werkgeleenthede wat geskep word agv jag ens.

2.    Ontwikkeling en instandhouding van vaardighede – Gekweste diere is nie deel van bewaring nie!! Neem gereeld deel aan ge-organiseerde takskietdae.

3.    Ingesteldheid op fauna/flora/omgewing – Dit is ‘n baie wye stelling en omsluit bogenoemde asook aspekte soos rommel, carbon footprint, ens, ens

 

SAJWV Hoofkantoor Projekte

Gaan kyk gerus op SAJWV se webblad die projekte waaraan gewerk word. Bv die te stigte Limpo-Kwena Natuurlewe organisasie.

 

How to build an Owl Nest Box

http://www.birdlife.org.za/get-involved/owl-boxes

How to build a Bat Nest Box

http://www.birdlife.org.za/get-involved/owl-boxes

 

Attachments:
Download this file (Spekboom-Info.pdf)Spekboom Info[Spekboom Info]516 Kb