elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Tuis

Inleiding

Welkom / Welcome

Welkom by die offisiële webbladsy van die Eland Tak van die SAJWV. Ons wil graag `n tuiste skep vir al die jagters in die Albertonstreek – of jy `n haarwild of veerwildjagter is, en of jy met `n boog of haelgeweer jag. / Welcome to the official website of the Eland Branch of the SAHGCA. We would like to create a home for all the hunters in the Alberton Area - regardless of whether you are a  game- or bird hunter and whether you hunt with a bow or shotgun.


Ons vereniging onderskryf `n erekode waarop ons baie trots is:

Met diepe erkentelikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringvereniging om:

  • alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie;
  • met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik;
  • fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeën;
  • my vuurwapens met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend; en om
  • nederig te jag, my medejagters te respekteer en jagaktiwiteite in die algemeen te bevorder.

 /

Our association endorses a code of honor that we are very proud of:

With deep gratitude to the Supreme Being, Creator of all living things and with deep appreciation for the universe in its full totality, I commit myself as a hunter and as a member of the South African Hunters and Game Conservation Association to:

  • respect all written and unwritten hunting laws and regulations and take nothing out of nature to which I am not entitled;
  • hunting with compassion and using only nature that I can use;
  • fauna and flora, soil and water and the life that it embodies actively and respectfully and lovingly;
  • use my firearms with expertise and judgment and use them with respect for life; and about
  • humble hunting, respecting my fellow hunters and promoting hunting activities in general.

 

Word deel van on Facebook gemeenskap / Become part of our Facebook community


NASIONALE SPORTSKIET KAMPIOENSKAPPE INLIGTING EN REGISTRASIE

2019

NATIONAL SPORT SHOOTING CHAMPIONSHIPS INFORMATION AND REGISTRATION

Kliek asb HIER vir die PDF met meer inligting / Please click HERE for the PDF with more information   

 


 

Voeljag Permitte R65.00 beskikbaar vanaf die 1ste Mei 2019.

Skakel Wimpie vir 'n Gauteng Permit op 083 406 8428


 


Ope Brief aan Staatspresident:

FIREARMS LEGISLATION AND OWNERSHIP IN RSA  

 


 

1. Algemeen / General:

Hoofkantoor het ons in kennis gestel dat sommige lede nie genoeg geskiet het om hulle toegewyde status te behou nie. Die afsluitingsdatum vir hierdie is die 31ste Oktober 2019.  / Head Office has informed us that some members have not done enough shooting to keep their dedicated status, the cut off date for this is 31st October 2019.

 

2. Skietsake / Shooting Activities:

 Hiermee die uitnodiging aan die Top 30 spanne op die streek ranglys na die nasionale Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaaan van die Vrystaat Sandveld tak op Saterdag 17de Augustus 2019.

/

Herewith please find the invitation to the top 30 teams on the Regional Ranking List to the national interbranch team shooting competition at the Meerkatgat Shooting Range of the Freestate Sandveld Branch on Saturday 17th August 2019.

 

a) Tabelle / Skiet Oefening / Tables / Shooting Excersizes

Datum: 10 Augustus 2019 | Plek: Surefocus - (08h00 to 12h30)

300m Voorsitter skiet / Chairman Shoot

200m Voorsitter skiet / Chairman Shoot

100m Voorsitter skiet / Chairman Shoot

Shooting fees will be charged at Sure Fokus / Skiet fooie sal verhaal word by Sure Fokus

R 100.00 per persoon wat skiet / per shooter

R 25.00 per teiken / per target

 

b) Baan Offisiere / Range Officers:

Johan Pretorius, Hannes van Niewenhuizen, Coenie Henning en Stephen Lindeque

 

c) Prestasies / Toekennings:

Baie geluk aan almal wat sertifikate en balkies ontvang het / Congratulations to all who received Certificates during our last shoot.

 

d) Nuwe Lede:

Welkom aan die volgende nuwe lede / Welcome to the following new members:

Michelle de Beer

AC Lesley

 

3. Senior Opleiding:

 Datum: 10 Augustus 2019 | Plek: Surefocus

Dedicated Hunter / Toegewyde Jagter: R1, 000

Dedicated Sports Hunter / Toegewyde Sportskut: R500

Range Officer / Baan Beampte: R200

 

Respektiewe Kandidate wat opleiding benodig, moet asb vir André kontak om die nodige reelings te tref. / Respective candidates that requires training must please contact André to make the necessary arrangements

 

4. Junior Opleiding

Datum: 31 Augustus 2019 Plek: Alberon Sport Skiet Klub

Kostes: R 100.00 vir ouers / for parents | R 70.00 Nie SAJVW Junior - SAJVW Lede is gratis / Non-SAHGCA Juniors - SAHGCA is free

 

5. Haelgeweer Opleiding / Shotgun Training: 

Datum: Uitgestel na Augustus 2019 / Postponed until August 2019

Nagskiet met Spreiligte / Night Shoot with Flood Lights

Bring eie braai goed / Bring own barbeque goodies

 

6. Boog Opleiding / Bow Training:

Datum: 31 Augustus 2019 Plek: Alberton Sport Shooting Club

Please phone Eric before to confirm participation.

 

7. Sport Skiet Opleiding / Sport Shooting Training:

Datum: 14 September 2019 | Plek: Alberton Sport Shooting club (09h00)

 It is a pistol and .22 bolt action shoot, time and precision

 You will need at least 55 rounds for pistol and 30 rounds for 22

R220.00 per person includes targets, bread rolls, meat and the braai afterwards

 

Book your place with Paul

 

8. Lief / Leed:

 

9. Bewaring:

 

10. Bemarking:

Baie geluk aan Stephan Lindeque wat die handgemaakte mes met leer skede ter waarde van R2000 gewen het tydens ons Augustus kaartjie trekking. / Congratulations to Stephan Lindeque that won the handmade knife with leather pouch to the value of R2000 during our August ticket draw.

 

 

Nuwe hemde vir 2019 is beskibaar en kan bestel word vanaf die Tak Sekrataresse.

Kontak: Sanette by 079 494 5859 of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Small – Large: R400.00

X-Large to 2X-Large R440.00

3X-Large to 5X-Large R520.00

SA-Jagters pette is beskikbaar teen R100.00 elk. 

 

 

11. Sportskiet Sake / Sport Shooting Activities:

Annual Long Distance Shooting Competition to be held on the 31st August 2019. Presented annually by the S.A. Hunters Piet Joubert Interest Group and held at Piet Joubert military shooting range north of Pretoria, this is a fundraising competition / Die jaarlikse langafstand-skietkompetisie word op 31 Augustus 2019 aangebied. Dit word jaarliks aangebied deur die S.A.-jagters Piet Joubert Belangegroep en gehou by die Piet Joubert militêre skietbaan noord van Pretoria. Dit is 'n fondsinsamelingskompetisie

 Entries close the 20th August 2019 / Inskrywings sluit op 20 Augustus 2019

 Each team is made up of 4 shooters / Elke span word opgemaak deur 4 skuts

 Entry fee is R1500 per team / Inskrywingsfooi is R1500 per span

 5 shots per shooter per distance, 300m, 400m, 500m and 600m / 5 Skote per skut per distansie: 300m, 400m, 500m en 600m

 Prize money is in excess of R37000 / Prysgelde is meer as R37000

 The sponsors are Sudami X-ring, Lynx Optics and Impala Bullets. / Die borge is Sudami X-Ring, Lynx Optics en Impala Bullets

 Prizes and medals for individuals and teams. / Pryse en medaljes vir individue en spanne

 

11. Fotos / Photos:

Stuur asb U fotos aan Wimpy / Fiona. Please send your photos to Wimpy / Fiona