elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Tuis

Inleiding

Welkom / Welcome

Welkom by die offisiële webbladsy van die Eland Tak van die SAJWV. Ons wil graag `n tuiste skep vir al die jagters in die Albertonstreek – of jy `n haarwild of veerwildjagter is, en of jy met `n boog of haelgeweer jag. / Welcome to the official website of the Eland Branch of the SAHGCA. We would like to create a home for all the hunters in the Alberton Area - regardless of whether you are a  game- or bird hunter and whether you hunt with a bow or shotgun.


Ons vereniging onderskryf `n erekode waarop ons baie trots is:

Met diepe erkentelikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringvereniging om:

  • alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie;
  • met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik;
  • fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeën;
  • my vuurwapens met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend; en om
  • nederig te jag, my medejagters te respekteer en jagaktiwiteite in die algemeen te bevorder.

 /

Our association endorses a code of honor that we are very proud of:

With deep gratitude to the Supreme Being, Creator of all living things and with deep appreciation for the universe in its full totality, I commit myself as a hunter and as a member of the South African Hunters and Game Conservation Association to:

  • respect all written and unwritten hunting laws and regulations and take nothing out of nature to which I am not entitled;
  • hunting with compassion and using only nature that I can use;
  • fauna and flora, soil and water and the life that it embodies actively and respectfully and lovingly;
  • use my firearms with expertise and judgment and use them with respect for life; and about
  • humble hunting, respecting my fellow hunters and promoting hunting activities in general.

 

Word deel van on Facebook gemeenskap / Become part of our Facebook community


NASIONALE SPORTSKIET KAMPIOENSKAPPE INLIGTING EN REGISTRASIE

2019

NATIONAL SPORT SHOOTING CHAMPIONSHIPS INFORMATION AND REGISTRATION

Kliek asb HIER vir die PDF met meer inligting / Please click HERE for the PDF with more information   

 


 

Voeljag Permitte R65.00 beskikbaar vanaf die 1ste Mei 2019.

Skakel Wimpie vir 'n Gauteng Permit op 083 406 8428


 


Ope Brief aan Staatspresident:

FIREARMS LEGISLATION AND OWNERSHIP IN RSA  

 


 

1. Algemeen / General:

Hoofkantoor het ons in kennis gestel dat sommige lede nie genoeg geskiet het om hulle toegewyde status te behou nie. Die afsluitingsdatum vir hierdie is die 31ste Oktober 2019.  Die skietoefening wat plaasvind op die 12de Oktober 2019 sal die laaste skietoefening wees om U toegewyde status te verkry vir 2019. As enige iemand in die moeilikheid is and steeds nie voldoen nie, praat asb met Stephan Lindeque.  Die SAJWV/SAHGCA's sal wees van 1-2 November 2019. Indien enige punte bespreek moet word, praat asb met Stephan Lindeque.

/

Head Office has informed us that some members have not done enough shooting to keep their dedicated status, the cut off date for this is 31st October 2019. The shoot taking place on the 12th October 2019 will be the last shoot to obtain your dedicated status in order for 2019. If anybody is in trouble and you are still not compliant you need to speak to Stephan Lindeque. The SAJWV/SAHGCA’s NTVF will be from 1-2 November 2019. If any points need to be discussed please speak to Stephan Lindeque.

 

2. Skietsake / Shooting Activities:

  

a) Tabelle / Skiet Oefening / Tables / Shooting Excersizes

Datum: 12 Oktober 2019 | Plek: Surefocus - (08h00 to 12h30)

300m Vlakte Skiet - Swart Wildebees / Plains - Black Wildebeest

200m Teiken Skiet / Target Shoot

100m 50m .22 Randslag Skiet / 50m .22 Precision Fire

Shooting fees will be charged at Sure Fokus / Skiet fooie sal verhaal word by Sure Fokus

R 100.00 per persoon wat skiet / per shooter

R 25.00 per teiken / per target

 

b) Baan Offisiere / Range Officers:

Henri dos Santos, Danie Werner, Willie Alberts, Gerhard Oberholzer

 

c) Prestasies / Toekennings:

Baie geluk aan almal wat sertifikate en balkies ontvang het / Congratulations to all who received certificates during our last shoot.

 

d) Nuwe Lede:

Welkom aan die volgende nuwe lede / Welcome to the following new members:

 

3. Senior Opleiding:

 Datum: 12 Oktober 2019 | Plek: Surefocus

Dedicated Hunter / Toegewyde Jagter: R1, 000

Dedicated Sports Hunter / Toegewyde Sportskut: R500

Range Officer / Baan Beampte: R200

 

Respektiewe Kandidate wat opleiding benodig, moet asb vir André kontak om die nodige reelings te tref. / Respective candidates that requires training must please contact André to make the necessary arrangements

 

4. Junior Opleiding

Geen Skiet geskeduleer vir Oktober! / No Shoot Scheduled for October!

Volgende Opleiding sal wees / Next training will be:

Datum: 30 November 2019 | Plek: Alberton Sport Skiet Klub

Kostes: R 100.00 vir ouers / for parents | R 70.00 Nie SAJVW Junior - SAJVW Lede is gratis / Non-SAHGCA Juniors - SAHGCA is free

 

5. Haelgeweer Opleiding / Shotgun Training: 

 

 

6. Boog Opleiding / Bow Training:

 

 

7. MDS Sport Skiet Opleiding / MDS Sport Shooting Training:

Datum: 26 Oktober 2019 | Plek: Alberton Sport Shooting club (09h00)

* 25m Precision Center Fire - Lever Action Pistal League

* Hunting Handgun (Bush 10-30m) shooting exercise

 Range Fees: R150 (includes targets)

  

8. Lief / Leed:

 

9. Bewaring:

 Lede wat belangstel om Spekbome te koop kan Frikkie kontak. Daar sal so 30 boompies reg wees tee einde Oktober 2019. Die lede wat groter getalle soek kan bestel, dan sal Frikkie dit reg kry vir julle. / Members who are interested in buying Spekbome can contact Frikkie. There will be about 30 trees ready by the end of October 2019. Members who wants to order larger amounts can still order and Frikkie will get it ready for you. 

 

10. Bemarking:

 

Nuwe hemde vir 2019 is beskibaar en kan bestel word vanaf die Tak Sekrataresse.

Kontak: Sanette by 079 494 5859 of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Small – Large: R400.00

X-Large to 2X-Large R440.00

3X-Large to 5X-Large R520.00

SA-Jagters pette is beskikbaar teen R100.00 elk. 

 

11. Sportskiet Sake / Sport Shooting Activities:

Annual Long Distance Shooting Competition (ALRHA) to be held on the 26 October 2019 in Parys at Balistic Beast. All entries to be sent to Jaco vd Merwe at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & to Louis Cronje at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Any person interested in joining the team - please contact Rudi van der Westhuizen.

 

12. Fotos / Photos:

Stuur asb U fotos aan Fiona. Please send your photos to Fiona at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or WhatsApp on 071 879 6584