elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Tuis

Welkom by die offisiële webbladsy van die Eland Tak van die SAJWV. Ons wil graag `n tuiste skep vir al die jagters in die Albertonstreek – of jy `n haarwild of veerwildjagter is, en of jy met `n boog of haelgeweer jag. / Welcome to the official website of the Eland Branch of the SAHGCA. We would like to create a home for all the hunters in the Alberton Area - regardless of whether you are a  game- or bird hunter and whether you hunt with a bow or shotgun.


Ons vereniging onderskryf `n erekode waarop ons baie trots is:

Met diepe erkentelikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringvereniging om:

  • alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie;
  • met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik;
  • fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeën;
  • my vuurwapens met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend; en om
  • nederig te jag, my medejagters te respekteer en jagaktiwiteite in die algemeen te bevorder.

 /

Our association endorses a code of honor that we are very proud of:

With deep gratitude to the Supreme Being, Creator of all living things and with deep appreciation for the universe in its full totality, I commit myself as a hunter and as a member of the South African Hunters and Game Conservation Association to:

  • respect all written and unwritten hunting laws and regulations and take nothing out of nature to which I am not entitled;
  • hunting with compassion and using only nature that I can use;
  • fauna and flora, soil and water and the life that it embodies actively and respectfully and lovingly;
  • use my firearms with expertise and judgment and use them with respect for life; and about
  • humble hunting, respecting my fellow hunters and promoting hunting activities in general.

 

Word deel van on Facebook gemeenskap / Become part of our Facebook community


 Elandtak hou 'n Haelgeweer Intertak President Skiet by Wattlesprings Skietbaan op 18 April 2020

Eland Branch is hosting an Interbranch President Shoot at Wattlesprings Shooting Range on 18 April 2020

 

Kliek asb op die prentjies hieronder vir die uitnodiging, inskrywingsvorm en spyskaart

Please click on the images below for the invitation, entry form and menu

 

  


 

 

Voeljag Permitte R65.00 beskikbaar vanaf die 1ste Mei 2019.

Skakel Wimpie vir 'n Gauteng Permit op 083 406 8428


 

 

1. Algemeen / General:

 

2. Skietsake / Shooting Activities:

  

a) Tabelle / Skiet Oefening / Tables / Shooting Excersizes

Datum:  | Plek: 

 

b) Baan Offisiere / Range Officers:

 

c) Prestasies / Toekennings:

 

d) Nuwe Lede:

Welkom aan die volgende nuwe lede / Welcome to the following new members:

 

3. Opleiding:

 Datum:  | Plek:  

 

4. Haelgeweer Opleiding / Shotgun Training: 

 

 5. Boog Opleiding / Bow Training:

  

6. MDS Sport Skiet Opleiding / MDS Sport Shooting Training:

Datum: | Plek: 

  

7. Lief / Leed:

 

8. Bewaring:

 Lede wat belangstel om Spekbome te koop teen R30 per boompie (10cm) kan vir Fiona kontak.  / Members who are interested in buying Spekbome at R30 per 10cm tree can contact Fiona.  

 

9. Bemarking:

 

Nuwe hemde vir 2019 is beskibaar en kan bestel word vanaf die Tak Sekrataresse.

Kontak: Sanette by 079 494 5859 of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Small – Large: R400.00

X-Large to 2X-Large R440.00

3X-Large to 5X-Large R520.00

SA-Jagters pette is beskikbaar teen R100.00 elk. 

 

10. Sportskiet Sake / Sport Shooting Activities:

 

 

11. Fotos / Photos:

Stuur asb U fotos aan Fiona. Please send your photos to Fiona at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or WhatsApp on 071 879 6584