elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Tuis

Inleiding

Kennisgewings / Notices

 

 

Voeljag Permitte R65.00 beskikbaar vanaf die 1ste Mei 2019.

Skakel Wimpie vir 'n Gauteng Permit op 083 406 8428


 

Tak JAGNAWEEK IN JULIE 2019

Waar: Roedtan Voëljag

Datum: 12-14 Julie/July 2019

Kostes: Dag jagters R1500.00pp

Naweek Jagters R1800.00pp

Kostes dek: Verblyf in koshuis, alle Ete’s, gidse,vure,

Kleiduif skietkompetisie

Cost covers: Accomodation, All meals, guides, fires,

Clay Pigeon shooting Competition

Bring saam: Geld vir kontant kroeg, ammunisie, klere

Bring with: Money for cash bar, Ammo en clothes

 

Boek jou naweek met Wimpie/ book your weekend with Wimpy


Ope Brief aan Staatspresident:

FIREARMS LEGISLATION AND OWNERSHIP IN RSA  


 Intertak Haelgeweer Skiet - Wattlesprings 13 April 2019 - Uitslae

Interbranch Shotgun Shoot - Wattlesprings 13 April 2019 - Results

Uitslae (Kliek hier) / Results (Click here)

 


 

Wapen Uitlooting: 

243 Win Savage Mod 14 Amer Classic with S/Steel Barrel

Die wenner van ons 243 Savage geweer was D McGowan. Baie geluk.

 


 

Welkom by die offisiële webbladsy van die Eland Tak van die SAJWV. Ons wil graag `n tuiste skep vir al die jagters in die Albertonstreek – of jy `n haarwild of veerwildjagter is, en of jy met `n boog of haelgeweer jag.


Ons vereniging onderskryf `n erekode waarop ons baie trots is:

Met diepe erkentelikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringvereniging om:

  • alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie;
  • met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik;
  • fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeën;
  • my vuurwapens met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend; en om
  • nederig te jag, my medejagters te respekteer en jagaktiwiteite in die algemeen te bevorder.

 

Word deel van on Facebook gemeenskap / Become part of our Facebook community


 

Vuurwapen Lisensies: Konsepwysigingswet


Dr Pieter Groenewald van die VF Plus het 'n konsep wysigingswet voorgestel om wysigings aan te bring aan artikels 24, 28, 106 en 107 van die Wet op die Beheer van Vuurwapens. Die Portefeuljekomitee op Polisie het die konsepwet op 6 November bespreek. Sou hierdie wysiging aan die Wet deurgevoer word, sal dit 'n welkome oplossing bied vir die probleem wat mense ondervind wie se lisensies verval het. 

Die voorgestelde wysigings aan Artikels 24, 28, 106 en 107 van die Wet is baie sinvol geformuleer en sal beslis 'n uitweg bied vir die behoorlike bestuur van wapens waarvan die lisensies verval het. 'n Kopie van die konsep wysigingswet is HIER beskikbaar. 

'n Splinternuwe WhatsApp va 'n perverklaring van GOSA doen die rondte. Dit beweer dat die Hooggeregshof beslis het dat U kan aansoek doen vir die hernuwiing van 'n lisensie wat verval het. Wees asseblief baie versigtig hiervoor. Dit is verseker nie so eenvoudig nie. Die interdik wat GOSA gekry het, verbied die Polisie om die eienaars wie se vuurwapenlisensie verval het, te dwing om vuurwapens in te handig. Die interdik sal slegs geldig wees tot op die datum wanneer GOSA se hofaansoek aangehoor word. Die Hof het geen beslissing gemaak oor die hernuwing van lisensies wat verval het nie.

Hernuwing van Bevoegdheid

Ons herhinder lede om bevoegdheidsertifikate gereeld na te gaan. Ontou dat U bevoegdheid verval saam met die laaste lisensie van die betrokke tipe wapen. Indien U 'n handwapen het wat ingevolge Artikel 13 vir selfverdediging gelisensieer is, is die lisensie geldig vir 5 jaar. Wanneer die laaste lisensie van die handwapens verval, dan verval U bevoegdheid vir handwapens ook (behalwe as U 'n handwapen het wat ingevolge Artikel 16 gelisensieel is wat dan geldig is vir 10 jaar).

Maak seker U weet wanneer U bevoegdheid verval en doen betyds aansoek om die bevoegdheid te hernu. Indien daar kans kom om die wapens waarvan die lisensie verval het te herlisensieer en U bevoegdheid is nie op datum nie, gaan dit U niks help nie.


 

1. Takbespreeking:

 Geen

2. Takskiet:

a) Tabelle / Skiet Oefening:

08 Junie 2019 by Surefocus - 08h00 to 14h00

300m Teiken skiet / Target shoot

200m Rooibok met Rus / Impala with Rest

100m Slypskakelaar Skiet / Muzzle Loader

Shooting fees will be charged at Sure Fokus / Skiet fooie sal verhaal word by Sure Fokus

R 100.00pp wat Skiet / Shooter | R 25.00 per Teiken / Target

b) Baan Offisiere:

Danie Werner, Willie Alberts, Gerhard Oberholzer, Jan Bredenham

c) Prestasies / Toekennings:

President / Inter Branch Team Shoot - 22 June 2019

d) Nuwe Lede:

Welkom aan die volgende nuwe lede / Welcome to the following new members:

Mrs Sue Wright

Mnr Errol Smith

Mnr Hedri de Bruyn

Mnr Russell Feben

Miss Michelle Feben

Miss Kayla Feben

 

3. Senior Opleiding:

 Datum: 08 Junie 2019 Plek: Surefocus

 

4. Junior Opleiding

Datum: 29 Junie 2019 Plek: Alberon Sport Skiet Klub

Kostes: R 100.00 vir ouers | R 70.00 Nie SAJVW Junior - SAJVW Lede is gratis

 

5. Haelgeweer Opleiding / Shotgun Training: 

Datum: 08 Junie 2019 Plek: Surefocus vanaf 12:00

25 Kleie teen R130 per inskrywing

Nagskiet met spreiligte: 26 Julie 2019

 

6. Boog Opleiding / Bow Training:

Datum: 29 junie 2019 Plek: Alberton Sport Shooting Club

The Branch Dwaalboom Bow hunt will take place 19-23 June 2019

Please phone Eric before to confirm participation.

 

7. Lief / Leed:

8. Bewaring:

9. Bemarking:

Jag mes lootjies is beskikbaar by enige van die kommittee lede teen R50 per kaartjie.

Nuwe hemde vir 2019 is beskibaar en kan bestel word vanaf die Tak Sekrataresse.

Kontak: Sanette by 079 494 5859 of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Small – Large: R400.00

X-Large to 2X-Large R440.00

3X-Large to 5X-Large R520.00

SA-Jagters pette is beskikbaar teen R100.00 elk. 

 

10. Sportskiet Sake:

22 Junie 2019 - African Long Range Hunter (Parys Vliegveld / Airfield) (08h00 – 15h00)

Contact Rudi van der Westhuizen

 

11. Fotos

Stuur asb U fotos aan Wimpy / Sanette. Please send your photos to Wimpy / Sanette